***** Dzuzant's *****

"Tanpa Berkarya, Sungguh Kita Telah 'Mati'"

Posts Tagged ‘islamiyah’

UKHUWAH ISLAMIYAH

Posted by dzuzant pada Mei 5, 2010

Oleh Dedy Susanto

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Mari kita ungkapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tiada henti-hentinya mengalir pada diri kita. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang proklamator Islam, sang pendobrak pintu kejahilan, yakni nabi besar Muhammad, Rasulullah Saw. Serta keluarganya, sahabatnya maupun umatnya.

Sepanjang hidupnya, beliau mengajarkan, menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Tiada hari tiada waktu selain beliau pergunakan untuk kepentingan umatnya. Nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan kepada kita yang kemudian di abadikan dalam Al-Qur’an dan Hadist, mesti kita jaga, merawat dan merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ajaran Islam tetap terpelihara sampai hari akhir nanti. Peradaban Islam akan bangkit dan jaya manakala umat Islam mengamalkan ajaran-ajaran Islam sepenuh hati.

Salah satu ajaran Islam yang harus kita amalkan adalah Ukhuwah Islamiyah. Secara bahasa ukhuwah adalah persaudaraan atau bersaudara. Ukhuwah pada mulanya berarti “Persamaan dan keserasian dalam banyak hal”. Dalam bahasa Al-Qur’an, siapapun yang memiliki persamaan sifat-sifat disebut bersaudara. Dua orang yang berbeda disebut bersaudara bila berasal dari satu keturunan. Orang orang yang beriman adalah bersaudara karena memiliki sifat yang sama, yaitu Iman dan Islam. Sebagai sesama manusia kita adalah bersaudara, yaitu saudara satu keturunan dari nabi Adam as dan istrinya, Siti Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling membencinya. Sebaliknya, kita harus rukun dan harmonis dalam menjalani kehidupan ini. Saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Saling asah, saling asih dan saling asuh.

Di dalam kitab Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan:

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah [ishlah] antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Baca entri selengkapnya »

Posted in kajian keislaman | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »